Digitalizacija se temelji na svim relevantnim informacijama koje postoje u vašoj kompaniji. Nisu to više samo informacije o tome čega ima ili nema na skladištu, već morate znati sve šta se dešava u realnom vremenu kako biste mogli na vreme da reagujete i upravljate vašim procesima. Nema više manuelnog unosa podataka, kašnjenja, grešaka, sve mora biti zabeleženo u stvarnom vremenu dešavanja, nezavisno od čoveka i u digitalnoj formi. Tehnički to se odvija putem sledećih uređaja i mreža:

  • Internet stvari (Internet of Things – IOT) i LoRa mreže
  • LAN mreže
  • WIFI mreže
  • Bar/Qr code skeneri, NFC uređaji i kartice
  • Komunikacija sa automatiski uređajima kao što su PLC, SCADA, CNC mašine, roboti...

Naši stručnjaci su profesionalci u ovom poslu koji umeju svaki komunikacioni izazov da reše.

Jer u svakoj dobroj kompaniji se krije jedna digitalno još bolja!

Za više infomacija na raspolaganju vam je naš tim, kontaktirajte nas!