Svedoci smo da današnjem poslu najveći problem pravi narušeni lanac snabdevanja, roba ne stiže na vreme, nije u naručenoj količini i kvalitetu. Postoje opravdani objektivni problem kao što su ratovi i globalni problemi i katastrofe, ali postoji i puno subjektivnih problema koje uz našu pomoć možete rešiti. Osnovne SCM tehnike su:

EDI – elektronska razmena podataka. Veoma često dokumenta putuju sporije od robe, podaci nisu usklađeni sa onim što je stvarno utovareno, razmrsiti račune je posao od nekoliko meseci za zaposlene u finansijama. Razmenom elektronskih dokumenata štedite novac pošto su elektronske fakture nekoliko puta jeftinije od papirnatih, štedite vreme pošto one stižu u roku od nekoliko sekundi, izbegavate greške u kucanju, izbegavate efekat gluvih telefona. Ako dokumente razmenjujete elektonskim putem 1 osoba može da obavlja posao 6 zaposlenih u standardnom načinu razmene papirnate dokumentacije. Takođe postajete društveno i ekološki osveštena kompanija koja čuva šumske resurse putem uštede papira.

S&OP - Planiranje prodaje i operacija. Proces planiranje bilokoje operacije u vašoj kompaniji treba da počne prognozom prodaje. Koliko je tačna prognoza, toliko su tačni i svi vaši preostali planovi. Koliko firmi na prostorima Zapadnog Balkana uopšte radi prognozu, na koji način i sa kolikom tačnošću? Kako kreirati dugoročne planove i kako proveravati njihovu valjanost? Kako se pravi glavni planovi, kako obezbediti materijale na vreme i obezbediti se sa sigurnosnim zalihama od problema u lancima snabdevanja, a sa duge strane kako upravljati kapacitetima resursa? Sve su ovo ozbiljni zadaci u kojima mi učestvuju službe prodaje, nabavke, proizvodnje, logistike i svako ima svoju viziju rešenja. Ne birnite mi vam možemo pomoći.

Optimizacija nabavke i zaliha. Ovo je u stvar skup različitih tehnika kao što su ekonomična količina za narušivanje (EOQ), periodična količina za naručivanje (POQ), tačka ponovnog naručivanja (ROP), sigurnosna zaliha, optimalna zaliha, buffer management... Najveće umeće je znati kada i za koje sirovine se koja tehnika koristi.

Dobavljač uprava zalihama kod kupca (VMI). Ovo je jedna moderna tehnika koja omogućava dobavljačima da znaju stanje zaliha svojih proizvoda na skladištima kupca i da mogu blagovremeno da izvrše njihovu nadopunu. Radi se o kombinaciji tehnika EDI, prognoza prodaje i dopune zaliha.

Zajednička prognoza, planiranje i dopuna (CFPR). Ovo je savremena i sofisticirana tehnika koja omogućava različitim pravnim subjektima u jednom lancu snabdevanja da zajedniški planiraju i vrše razmenu informacija i robe.

Jer u svakoj dobroj kompaniji se krije jedna digitalno još bolja!

Za više infomacija na raspolaganju vam je naš tim, kontaktirajte nas!