msdBIZ je Informacioni Sistem namenjen malim i srednjim preduzećima sa kompletnom podrškom za materijalno i finasijsko poslovanje sa svim pratećim neophodnim modulima. msdBIZ omogućava praćenje poslovanja u pogledu zaliha, ulazni i izlazne kao i međufazne promene, podržava osnovnu komercijalu, magacinsko poslovanje, jednostane i srednje komplikovane proizvodne procese kao i sve potrebne analitike iz materijalnog poslovanja. Kod finansijskog dela važno je napomenuti da jednom urađen dokument od strane operatera u skladu sa pravilima koja se definišu prilikom implementacije sistema završava u svom potrebnim evidencijama (poslovnje knjige, kartice, finansijsko, pdv i slično). Praktično nakon unetih izvoda i troškova od prethodnog dana menadžeri su u stanju da vide celu sliku kompanije preko finansijkih izveštaja. Ovaj sistem podržava rad sa eFakturama i izdavanje fiskalnih računa u skladu sa najnovijim propisima (u Srbiji je obezbeđena komunikacija sa Agencijom za Privredne Registre, Narodnom Bankom i JBKJS servisima). Program je muti layer arhitektura tako da su sama instalacija i podešavanje kao i dodavanje novih korisnika svedeni na minimalno vreme.

REFERENCE:

Preko 300 korisnika, među kojima su: Inex-Bakar AD, Čajavec AD, TS Hemija doo, ITG doo, JKP Parking servis...

Jer u svakoj dobroj kompaniji se krije jedna digitalno još bolja!

Za više infomacija na raspolaganju vam je naš tim, kontaktirajte nas!