WMS (Warehouse Management System) je softver za upravljanje skladišnim operacijama i tokovima robe. Danas se ne može zamisliti moderno skladište bez WMS-a, a posebno skladišta u kojima se radi sa više stotina ili više hiljada artikala, naročito ako radite sa artiklima koji imaju kratak vek trajanja. Najefikasniji način za upravljanje zalihama u realnom vremenu je WMS softver. Uvođenjem WMS softvera dobijate bolje iskorišćenje skladišnog prostora i skladišne opreme, niže troškove držanja zaliha i efikasno upravljanje lotovima i šaržama. WMS vam obezbeđuje brzu i efikasnu pretragu artikala sa info funkcijom gde se koji artikal nalazi, na kojoj lokaciji, u kojoj količini i sa kojim rokom trajanja. Uz etiketu sadržaja možete da pratite zalihe na nivou lokacije, palete, kutije, transportnog pakovanja ili nekog drugog tovarnog medijuma. Uz pomoć WMS-a možete da registrujete proizvodnju i da ispratite potrošnju sirovina i poluproizvoda.

Jer u svakoj dobroj kompaniji se krije jedna digitalno još bolja!

Za više infomacija na raspolaganju vam je naš tim, kontaktirajte nas!