Industrija 4.0 je odavno pokucala na naša vrata. Svi putevi vode u digitalno društvo.

Dobro, ali kako izaći na taj put, i kako se njim voziti. Naravno, imate milion pitanja i dilema u vezi digitalizacije. Treba li nam sad to? Imamo li budžet? Imamo li kadrove? Da li će to poboljšati naše procese? Kako krenuti?

Povjerite stručnjacima Yanoke da vam rasvijetle taj put. Od skeniranja trenutnog stanja vaših (digitalnih) procesa, izrada analiza i studija, pa sve do izrada strateških planova koji uključuje i mapu puta digitalizacije, naša kuća će vam ovakvim pristupom vaše digitalne strategije uklopiti u
sveukupnu strategiju vašeg poslovanja.

Na raspolaganju vam je naš tim vrhunskih savjetnika i iskusnih inžinjera koji uvijek polaze od krupne slike poslovanje i vaših stvarnih potreba. Oni će sagledati sve vaše probleme, potrebe i mogućnosti, te izraditi optimalnan prijedlog strategije. Taj prijedlog će predstavljati odličan spoj naprednih metoda i opreme sa vašim trenutnim stanjem poslovanja, razvojnim potencijalima i aktuelnim budžetom.

Yanoku ne čine samo eksperti za digitalizaciju. Yanoka je kompanija koju su osnovali i vode je eksperti sa značajnim iskustvom iz operativnog poslovanja općenito, pa tek onda specijalisti za digitalizacije poslovanja i/ili proizvodnje. Mi znamo o čemu pričamo. Testirajte nas. Jer u svakoj
dobroj kompaniji se krije jedna digitalno još bolja!

Za više infomacija na raspolaganju vam je naš tim, kontaktirajte nas!