MES (Manufacturing Executive System) je informacioni sistem koji povezuje, nadgleda i kontroliše složene proizvodne procese i tokove podataka u fabrici. Glavni cilj MES-a je da obezbedi efikasno odvijanje proizvodnih operacija i poboljša proizvodni učinak. MES prikuplja podatke o sirovinama, poluproizvodima, proizvodima, performansama, sledljivosti, upravljanju materijalom i nedovršenom radu i drugim aktivnostima u fabrici. Ovi podaci omogućavaju donosiocima odluka da prate, organizuju shop floor i optimizuju proizvodni proces. Uz pomoć MES-a možete digitalno da obeležite sirovine i da ispratite u kojim poluproizvodima i gotovim proizvodima su sadržane koje sirovine, po kojim recepturama, po kojim dokumentima su ušle u fabriku i od kojih dobavljača, po kom radnom nalogu i recepturi su sadržane u kom poluproizvodu ili gotovom proizvodu. Takođe, možete ispratiti statuse i promene statusa sirovina, poluproizvoda, nedovršenih proizvoda, obrađenih proizvoda isl. Takođe potpuno je digitalizovali process uzorkovanja i kontrole kvaliteta dodeljivanjem koda kvaliteta (Quality label).

Jer u svakoj dobroj kompaniji se krije jedna digitalno još bolja!

Za više infomacija na raspolaganju vam je naš tim, kontaktirajte nas!