KaProPP je softver za planiranje proizvodnje. Omogućava planiranje za pojedinačnu proizvodnju/projekte (engineering to order), planiranje za maloserijsku proizvodnju za poznatog kupca (Make to Order – MTO), planiranje za proizvodnju za zalihe (Make to Stock – MTS), Planiranje za procesnu industriju. Softver KaProPP planira sledeće procese: priprema proizvodnje, dugoročno planiranje, grubo planiranje kapaciteta (Rugh Cut Capacity Planning – RCCP), glavni plan proizvodnje, planiranje kapaciteta (Capacity Requirements Planning – CRP), terminiranje proizvodnje na smenskom nivou sa optimizacijom rasporeda radnih naloga, plan potrebe za materijalima (Material Requirements Planning – MRP), Optimizacija nabavke i zaliha korišćenjem tehnika: MRP, tačke ponovnog naručivanja (Reorder Point – ROP), ekonomične količine za naručivanje (Economic Order Quontity – EOQ), periodične količine za naručivanje (Period Order Quontity - POQ), sigurnosne i optimalne zalihe i optimalan broj dana držanja zaliha. Postoji i poseban modul za obračun troškova proizvodnje metodom Activity Based Costing, koja daje najtačnije moguće rezultate.

REFERENCE:

  • Koncern BAMBI Požarevac (proizvodnja konditorskih proizvoda)
  • VATROSPREM Smederevska Palanka(proizvodnja HTZ opreme i vozila specijalne namene).
  • BEXING Beograd (proizvodnja vozila specijalne namene).
  • LIVPROM Jajce (BiH) (drvnoprerađivačka industrija).
  • ČAJEVEC Šipovo (BiH) (drvnoprerađivačka industrija).

Jer u svakoj dobroj kompaniji se krije jedna digitalno još bolja!

Za više infomacija na raspolaganju vam je naš tim, kontaktirajte nas!